Over het NP Fonds Utrechtse Heuvelrug

Het NP (Nationaal Park) Fonds Utrechtse Heuvelrug ondersteunt projecten en initiatieven die ten goede komen aan natuur, landschap en cultuurhistorisch erfgoed in dit unieke gebied.

De Utrechtse Heuvelrug is een eeuwenoude omgeving waar mensen graag tot rust komen en nieuwe energie krijgen. Wij vinden het belangrijk dat we hier ook in de toekomst van kunnen blijven genieten. Daarom ondersteunen we kleine en grote projecten en initiatieven die ten goede komen aan de bescherming en het behoud van deze prachtige streek. Denk bijvoorbeeld aan de aanleg van een dassentunnel, de aanplant van heggen als erfafscheiding of meer groen in de wijk.

Het NP Fonds is een initiatief van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug

In Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug werken de eigenaren van natuurterreinen, provincie Utrecht en gemeenten op en rond de Utrechtse Heuvelrug samen met andere organisaties en gebiedspartijen aan de bescherming en ontwikkeling van natuur, landschap en erfgoed.

De Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug is de motor van het Nationaal Park. Doel van de stichting is de krachten van de samenwerking te bundelen en zo te zorgen voor een gezonde toekomst voor natuur, landschap en erfgoed op en rond de Utrechtse Heuvelrug. De stichting neemt geen taken over van partijen in het gebied, maar is actief op terreinen die individuele partijen overstijgen.

 

Doneer aan het NP Fonds       Vraag een financiële bijdrage aan