Financiële bijdrage aanvragen

Het Nationaal Park Fonds Utrechtse Heuvelrug biedt twee aanvraagrondes per jaar. Hierbij kunnen aanvragen worden ingediend voor een bijdrage van minimaal €2.500 tot maximaal €30.000.

  • Financiële bijdragen vanuit het NP Fonds zijn bedoeld voor kleine en grote projecten die ten goede komen aan natuur, landschap en cultuurhistorisch erfgoed in en om Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Denk bijvoorbeeld aan de aanleg van een dassentunnel, de aanplant van heggen als erfafscheiding of meer groen in de wijk.

 

  • Zowel particulieren als stichtingen en andere organisaties komen in aanmerking voor subsidie. Gemeenten en provincies komen niet in aanmerking.

 

  • De aanvraag heeft een eenmalig/ projectmatig karakter met een maximale tijdsduur van 2 jaar en is niet bestemd voor regulier onderhoud en beheer.

 

  • Het project waar de aanvraag voor geldt, moet vallen binnen het groene en/of beige gebied op de kaart in onderstaande afbeelding.

 

Bekijk deze kaart in PDF

 

subsidie aanvragen NP Fonds Utrechtse Heuvelrug

 

 

Ontdek binnen 1 minuut of je in aanmerking komt voor een bijdrage vanuit het NP Fonds

Een financiële bijdrage aanvragen bij het NP Fonds Utrechtse Heuvelrug: hoe werkt het?

In 2024 kun je in het najaar een aanvraag doen bij het NP Fonds voor financiële steun. Dat doe je via ons digitale aanvraagformulier, inclusief alle benodigde bijlagen.

Let op: Alleen aanvragen die met de juiste documenten zijn aangeleverd, worden in behandeling genomen.

Houd voor de eerstvolgende aanvraagronde deze website in de gaten.

Benodigde documenten

Voor het indienen van de aanvraag zijn de volgende documenten nodig:

OF

En indien van toepassing:

  • Statuten van de aanvragende organisatie
  • Actueel uittreksel van de KvK
  • Meest recente jaarrekening

Beoordeling

De aanvragen worden beoordeeld door de beoordelingscommissie. Dat gebeurt op basis van:

We streven ernaar om iedereen binnen 8 weken na de uiterste indiendatum te laten weten of de aanvraag is toegekend.

 

Vraag een financiële bijdrage aan