Privacy & cookies

 

Algemeen

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website Nationaal Park Fonds Utrechtse Heuvelrug. Deze website is gecreëerd en wordt beheerd door Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Door gebruik van deze website verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden. 

Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, tekeningen, foto’s, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug of derden toe. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden. Wij hebben ons best gedaan om alle rechthebbenden met betrekking tot (foto)materiaal op deze website te achterhalen. Eenieder die meent dat zijn/haar materiaal zonder voorafgaande toestemming hier is gebruikt, verzoeken wij om zich tot ons te wenden. 

Privacy & persoonsgegevens

Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug (NPUH) is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en vindt een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens zeer belangrijk. Dit betekent onder meer dat we vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaan, dat we beveiligingsmaatregelen hebben genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen verlies en ongeautoriseerde toegang of diefstal. 

Vragen

Wij nemen uw privacy serieus. Bij vragen, opmerkingen en/of klachten met betrekking tot deze privacyverklaring kunt u altijd contact met ons opnemen.   

Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug
Landgoed Zonheuvel -Het Koetshuis
Amersfoortseweg 98
3941 EP Doorn 

E-mail: info@npfonds.nl
Telefoon: 0318-240035 

Deze website is beveiligd met SSL

De verbinding tussen u als bezoeker van een website en de server waar de website is ondergebracht wordt beveiligd middels zeer sterke encryptie. Zo kunt u veilig gegevens versturen via de formulieren op onze website. 

Links naar andere websites

Op de site van NPUH treft u een aantal links aan naar andere websites. NPUH draagt geen verantwoordelijkheid voor de omgang met uw gegevens door die partijen. Lees hiervoor de privacyverklaring / privacy statement – indien aanwezig – van de site die u bezoekt. 

Verwerking van Persoonsgegevens

NPUH verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Met het invullen en versturen van een formulier, of het verzenden van een e-mail geeft een bezoeker NPUH toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan in een bestand van NPUH met het oog op een geautomatiseerde gebruikersprofilering, klantenbeheer, marktonderzoek en direct mail. 

Uw rechten volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Recht van verzet: indien u geen prijs stelt op ongevraagde reclame, kunt u dat bij NPUH aangeven. De kanalen “post”, “e-mail” of “telefoon” worden dan geblokkeerd. 

Recht op inzage: op uw verzoek meldt NPUH aan u welke persoonsgegevens van u zijn vastgelegd. 

Recht op correctie: indien persoonsgegevens die NPUH van u heeft vastgelegd niet juist blijken te zijn, zullen wij deze op uw verzoek aanpassen. Hiertoe kunt u een e-mail sturen naar info@npfonds.nl of bellen met 0318-240035. 

Uw klikgedrag en de privacy wetgeving – De “Cookiewet”

Op de website van NPUH worden algemene bezoekgegevens bijgehouden via Google Analytics. 

Zoals hieronder beschreven staat in de officiële verklaring die Google Analytics gebruikers op hun website moeten plaatsen maakt deze website gebruik van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij deze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruik gemaakt van zogenaamde ‘behavioural targeting’ waarmee op basis van uw klikgedrag een profiel wordt opgebouwd. Uw surfgedrag blijft volledig anoniem. 

Google Analytics maakt gebruik van een cookie, dat is een klein bestandje dat op uw computer wordt opgeslagen. In de nieuwe privacy wetgeving (januari 2015) valt Google Analytics onder de uitzonderingen en mogen Analytics cookies geplaatst worden zonder toestemming vooraf van de gebruiker, mits Analytics op de juiste manier is ingesteld en wordt voldaan aan de plicht om bezoekers van de website hierover te informeren. Dat doen wij op deze pagina. 

Privacy instellingen van Google Analytics

Volgens de Telecomwetgeving die in januari 2015 is aangenomen valt Google Analytics onder de uitzonderingen omdat dit cookie “geen of slechts geringe” inbreuk op de privacy maakt. Daarnaast is het cookie van Google Analytics een ‘first party cookie, dat wil zeggen dat het cookie op uw computer ‘www.npfonds.nl’ in de bestandsnaam heeft en dat de gegevens officieel eigendom zijn van NPUH en niet van Google. Dit cookie wordt niet gebruikt voor advertenties of andere commerciële doeleinden. 

Geen andere cookies

Op www.npfonds.nl worden naast het Analytics cookie geen andere cookies gebruikt. 

Opt-out voor Google Analytics

Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken. 

Hoe u zelf cookies kunt beheren of verwijderen

U kunt cookies beheren en verwijderen via uw browser (bijvoorbeeld Internet Explorer, Firefox, Chrome en Safari). Bij iedere browser werkt dit weer anders. Op de website van de Consumentenbond vindt u hierover meer informatie. Als u bepaalde cookies verwijdert kan dit van invloed zijn op bijvoorbeeld het inloggen indien van toepassing. 

Google Privacy Statement

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (in het geval van NPUH zonder uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u deze website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website (www.np-utrechtseheuvelrug.nl) en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. 

Meer informatie over beheer van cookies en achtergrondinformatie