Dieren op de Heuvelrug

De Utrechtse Heuvelrug is vooral bekend om zijn uitgestrekte bossen. Maar de heuvelrug kent net zo goed heidevelden, vennen en stuifzanden, en zelfs uiterwaarden. Dat levert een indrukwekkend aantal diersoorten op. Zo vind je maar liefst 8 van de 15 soorten amfibieën en reptielen die in Nederland voorkomen in Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. En langs de Nederrijn bij Amerongen is de zeearend al gespot.

Ree en das

In de bossen van de Heuvelrug vind je bekende bosbewoners als de ree, de eekhoorn en de vos. Maar ook de das heeft er zijn draai gevonden – al zul je dit schuwe avonddier niet zo gauw tegenkomen op je wandeling. Ook de zeldzame boommarter is weer terug van weggeweest. Dat is een goed teken, want boommarters zijn kieskeurige dieren die hoge eisen stellen aan hun leefomgeving. Zijn neven de bunzing, wezel en de hermelijn worden ook regelmatig waargenomen. En natuurlijk vind je er rond de landgoederen talloze vleermuizen.

Ringslang en rugstreeppad

De vennetjes zijn het domein van de bruine kikker, de rugstreeppad en de grote en kleine watersalamander. Ook de heikikker kun je hier horen en zien. En op de heide kun je zomaar een ringslang, hazelworm of zandhagedis spotten.

Vogels spotten

De Heuvelrug is een walhalla voor vogelliefhebbers. Er broeden maar liefst meer dan 100 vogelsoorten! De bossen zijn het domein van bijzondere soorten als de kleine bonte specht, kuifmees, vuurgoudhaan en kruisbek. Maar ook de zwarte specht heeft het er naar zijn zin. En dat helpt de kwaliteit en diversiteit van het bos, want oude spechtenholen zijn van belang voor vleermuizen en boommarters.

De meest zeldzame vogelsoorten vind je rond het water. De blauwborst, geelgors en wintertaling rond de vennen, en de watersnip, zomertaling, waterral en kleine plevier in de uiterwaarden bij Amerongen. Zelfs de kwartelkoning en het woudaapje zijn er gesignaleerd.

Heideblauwtje en maanwaterjuffer

Vlinders en libellen vind je op de heidevelden en langs de vennen. Tijdens je wandeling kun je hier de heivlinder, venglazenmaker en de noordse witsnuitlibel aantreffen.