Terug naar de kaart

Dagrecreatiegebied Kwintelooijen

Rhenen

Kwintelooijen is een zandafgraving uit de 70-er jaren van de vorige eeuw. Bij het afgraven van het zand kwam men, door de samenstelling van de diverse grondlagen en de in die lagen gevonden botten en werktuigen, veel te weten over de ijstijden en zelfs de tijden daarvóór. Het bleek dat er vóór het ontstaan van de Heuvelrug al mensen in het gebied bivakkeerden, die van de jacht leefden.

Natuurwetenschappelijk is Kwintelooijen van bijzondere betekenis. Er groeien meer dan 300 plantensoorten en er zijn bijvoorbeeld speciale poelen aangelegd voor de rugstreeppad. Een deel van Kwintelooijen is beschermd natuurgebied.

Vanaf de rand van het terrein heb je een schitterend uitzicht over o.a. de Gelderse Vallei.