Terug naar de kaart

Oudheidkamer Renswoude

Renswoude

De oudheidkamer van de Historische Vereniging Oud-Renswoude is sinds eind 2017 gevestigd in één van de woningen van de Nieuwe Buurt, Dorpsstraat 38. De vrijwilligers van de vereniging zijn nog volop bezig met het inrichten. Het streven is om in het voorjaar van 2018 open te gaan voor publiek. 

De beschrijving van de inrichting geldt nog voor de oude situatie waarbij de Oudheidkamer een plek had op de zolder van het gemeentehuis. Een nieuwe beschrijving volgt zo snel mogelijk na opening van de nieuwe locatie. Voor nieuws kunt u terecht op de facebookpagina van Oud-Renswoude