Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug

In Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug werken de eigenaren van natuurterreinen, provincie Utrecht en gemeenten op en rond de Utrechtse Heuvelrug samen met andere organisaties en gebiedspartijen aan de bescherming en ontwikkeling van natuur, landschap en erfgoed.

De Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug is de motor van het Nationaal Park. Doel van de stichting is de krachten van de samenwerking te bundelen en zo te zorgen voor een gezonde toekomst voor natuur, landschap en erfgoed op en rond de Utrechtse Heuvelrug. De stichting neemt geen taken over van partijen in het gebied, maar is actief op terreinen die individuele partijen overstijgen.

De stichting is een werkorganisatie die partijen bij elkaar brengt, projecten aanjaagt, lobby voert, kennis deelt en actief zoekt naar kansen om projecten te realiseren. Bovendien bewaakt de stichting de voortgang van de projecten uit het Beleidsplan, de Samenwerkingsagenda 2019-2020. en zetten we ons in voor het verkrijgen van financiering voor projecten in het gebied.

 

Op de kaart