Zusterpark Noordse Park

Zusterpark Noordse Park is een actieve beweging van groene vrijwilligers. Zo ruimt een aantal bewoners regelmatig zwerfvuil op, verbeteren ze onveilige plekken en organiseren ze samen met andere partijen allerlei activiteiten waardoor de buurt elkaar kan ontmoeten in het groen. Naast de moestuin, natuurspeeltuin, hondenuitlaatplek en sportveld, beheren de buurtvergroeners het ZaailingenPocketPark*. In dit stukje van het park kijken ze welk groen er uit zichzelf opkomt en wil groeien, pas daarna bepalen ze of ze willen bijsturen en welke nieuwe natuur ze ruimte willen geven.

Zusterpark

Noordse Park is een Zusterpark van Nationaal Park De Utrechtse Heuvelrug. Als zusterpark zijn we verbonden met Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. We zijn daarmee symbolisch ook een klein stukje Nationaal Park in de stad geworden. Het Park biedt ons de ruimte om te ontspannen in de prachtige natuur. De natuur staat echter ook onder druk. De verbintenis tussen de Zusterparken en Nationaal Park is dan ook wederkerig. Het is belangrijk dat ook in ons stedelijk gebied, dichtbij huis, er meer groen ontstaat en dat mensen uit het stedelijk gebied opkomen voor behoud van dit gebied.

Meer weten?

www.noordsepark.nl/groengroep/

Parkmakers Hans van Lunteren en Robbert van Vliet struinen door Pijlsweerd

Parkmakers Hans van Lunteren en Robbert van Vliet struinen door Pijlsweerd en tonen de groene en sociale initiatieven in de buurt. Waaronder het ZaailingenPocketParkje, het Noordse Park, de glassteeg, de diverse kunstinitiatieven en fijne speel, sport en ontmoetingsplekken.

Foto's Anna van Kooij, Henk van Til en Martine Sluijs