Parkinclusieve wijken van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug

Het is nog een redelijk nieuw fenomeen, maar ontwikkelaars kunnen Parkinclusieve wijken ontwikkelen behorende bij Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Dit zijn wijken die zo gebouwd worden dat rekening wordt gehouden met klimaatbestendigheid en biodiversiteit in de wijk en waarbij de natuur aansluit bij het Nationaal Park. Om Parkinclusieve wijk te worden van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, moet je als ontwikkelaar laten zien dat wonen en natuur prima samen gaan. Door de wijze van bouwen en ontwikkelen creëer meer natuur en maak je de omliggende natuur gezonder.

Zo laten we samen het Nationaal Park groeien!

Ook Parkinclusief worden?

Ontwikkelaars die de ambitie hebben om Parkinclusieve partner te worden, vragen we om een plan bij ons in te dienen waaruit hun visie op de volgende zaken duidelijk naar voren komt:

  1. Hoe wordt gewerkt aan klimaatbestendigheid?
  2. Hoe ziet het groenplan voor openbaar groen eruit?
  3. Hoe ziet het waterbeheersplan eruit?
  4. Hoe wordt duurzame mobiliteit gestimuleerd?
  5. Zijn er groene verbindingen (te maken) met Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug?
  6. Hoe wordt bijgedragen aan bewustwording van bewoners en andere toekomstige gebruikers omtrent natuur en klimaat en de waarde van het Nationaal Park in het bijzonder?

Voor vragen of meer informatie, neem contact met ons op via info@np-utrechtseheuvelrug.nl.

Maanwijk: Parkinclusieve wijk

De nieuwe wijk Maanwijk in Leusden is de eerste Parkinclusieve Wijk van het Nationaal Park, waarbij gebouwd wordt op een manier waardoor de biodiversiteit en klimaatbestendigheid sterker wordt.

In Maanwijk laat Heijmans zien dat wonen en natuur heel goed samen gaan. Als je bewust ontwikkelt en bouwt , kan je zelfs meer natuur creëren en de omliggende natuur gezonder maken. De wijk draagt bij aan meer biodiversiteit en klimaatbestendigheid. Mooi voordeel – zo leren diverse onderzoeken – is dat mensen ook gezonder en gelukkiger worden van meer groen. Een gezonde leefomgeving dus voor natuur en mens.

Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug heeft Maanwijk daarom uitgeroepen tot eerste Parkinclusieve Wijk van het Nationaal Park. Een wijk die bijdraagt aan meer groen en duurzaamheid. De benoeming sluit aan bij de ambities van de wijk. Een gezonde leefomgeving vraagt om meer dan een doordacht natuurinclusief ontwerp. In Maanwijk zijn de voorwaarden gecreëerd, maar als de huizen er staan en de mensen er wonen, komt de ambitie pas echt tot leven. Met Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug als gastheer én inspiratiebron kan Maanwijk dankzij actieve kennisdeling uitgroeien tot een landelijk voorbeeld.

Wat Maanwijk zo bijzonder maakt?


Maanwijk telt 120 woningen. Vanaf het prille begin is Heijmans’ ecoloog betrokken bij de ontwikkeling. De natuur loopt als rode draad door de wijk en duurzaamheid staat voorop. Dat zie je terug in het ontwerp van de wijk, in de wijze waarop de biodiversiteit wordt versterkt en in de toepassing van slimme technologie die bijdraagt aan het duurzame karakter. Niet voor niets kende NLGreenlabel aan Maanwijk het Gebiedslabel A toe, het hoogst haalbare niveau.

Er komen ecologische zones en de beplanting is inheems zodat Maanwijk aantrekkelijk is voor vogels, zoogdieren en insecten die thuishoren in het gebied. Overtollig hemelwater vindt – dankzij in de wijk aangebrachte hoogteverschillen – op een natuurlijke wijze haar weg naar watergangen met groene oevers. Maanwijk is gasloos en bovendien energieneutraal. Dankzij samenwerking met We Drive Solar beschikt de buurt over elektrische deelfietsen en -auto’s.

 

Bewonersbetrokkenheid

Bewoners worden gestimuleerd om te genieten van de natuur en een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling ervan. In de wijk komen gemeenschappelijke parktuinen met bijvoorbeeld moes- en pluktuinen. En er wordt onder meer nauw samengewerkt met het Leusdense milieu-educatiecentrum De Groene Belevenis. Met en voor de bewoners zullen zij activiteiten opzetten die bijdragen aan verbondenheid met de natuur. Bijvoorbeeld door ze te inspireren om van de eigen tuin een Heuvelrugtuin te maken.