Zusterparken

In 2019 ontstond een inspirerend partnership tussen Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug en vele groene initiatiefgroepen in de stedelijke gebieden rondom het Nationaal Park. Onder de naam Zusterparken gingen de initiatiefnemers aan de slag met meer groen in hun eigen omgeving en groene verbindingen vanuit hun Zusterpark naar Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug.

Geïnspireerd door ‘London National Park City’: wat als we onze hele leefomgeving beschouwen als een groot Nationaal Park? Wanneer we groen, erfgoed en landschap als uitgangspunt nemen voor groei? En onze woonopgave, mobiliteit en bedrijvigheid hier een plek in geven? In plaats van andersom.

Regio Utrecht is een van de snelst groeiende regio’s van Nederland. Mensen in de omliggende steden en in het Nationaal Park ervaren dat het landschap en de natuur onder druk komen te staan. Daarom werken we samen met de Zusterparken aan groei van draagvlak voor en groei van groen in het stedelijk gebied. We laten letterlijk een aantrekkelijke en groene omgeving groeien: in tuinen, buurten, straten, parken, langs wandelroutes en aan de waterkant. Door kleine dingen te doen, kunnen we samen groene lopers creëren vanuit de stad naar het Nationaal Park en omgekeerd. Zo dragen we ook bij aan een beter klimaat en meer biodiversiteit.

Zusterpark van het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug

Als zusterpark ben je verbonden met Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Je bent daarmee symbolisch ook een klein stukje Nationaal Park in de stad geworden. Het Park biedt je de ruimte om te ontspannen in de prachtige natuur. De natuur staat echter ook onder druk. De verbintenis tussen de Zusterparken en Nationaal Park is dan ook wederkerig. Het is belangrijk dat ook in het stedelijk gebied, dichtbij huis, er meer groen ontstaat en dat mensen uit het stedelijk gebied opkomen voor behoud van dit gebied.

Ook Zusterpark worden?

Ben je nieuwgierig geworden naar de Zusterparken en wil je meer weten? Bekijk hieronder de verhalen en filmpjes. Heb je vragen? Stuur dan een mail naar info@np-utrechtseheuvelrug.nl.

Meer weten?

Kijk ook op www.parkmakers.nl of www.zusterparken.nl.

 

Scrol verder voor meer verhalen, filmpjes en informatie.

Wat doe je zoal als Zusterpark?

  • Als groene initiatiefnemer uit het stedelijk gebied werk je op je eigen manier aan een gezonde, aantrekkelijke leefomgeving, pak je klimaatvraagstukken aan en draag je bij aan meer natuur en biodiversiteit.
  • Je helpt andere Zusterparken en het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug wanneer het nodig is. Samen heb je meer kennis en netwerkcontacten. Soms trek je samen op om iets groters te bereiken, omdat je samen meer opvalt en sterker bent.
  • Je creëert groene lopers, zodat er groene verbindingen ontstaan in de stad en met het Nationaal Park.
  • Je draagt bij aan kennis over en draagvlak voor de natuur in het Nationaal Park.

Inspiratie kaarten

Op deze geografische kaarten zie je hoe zusterparken, stedelijk groen en Nationaal Park met elkaar in verbinding staan.

 

Ontwerp LAND Atelier ; Proces Provincie Utrecht / Pip & Partners

Zusterparken

Het Hof van Cartesius is een groene werkplek voor creatieve makers in het Utrechtse Werkspoorkwartier. Het is een proeftuin voor circulair bouwen. Naast circulariteit is klimaat adaptieve gebiedsontwikkeling en het vergroten van biodiversiteit in de stad een belangrijke waarde voor deze ondernemerscoöperatie.
Ga naar Zusterpark Hof van Cartesius Ga naar Zusterpark Hof van Cartesius
De community van (buurt)bewoners en ondernemers op Rotsoord maakt zich hard voor vergroening van dit geliefde stukje Utrecht-Zuid. Rotsoord dreigt te verstenen door de druk vanuit de woningmarkt. Daarom werken buurtbewoners aan meer groen en zeggenschap over hun eigen leefomgeving.
Ga naar Zusterpark Rotsoord Ga naar Zusterpark Rotsoord
De bewoners van Voordorp in Utrecht werken aan groene verbindingen waarvan ze zelf kunnen genieten en die tegelijk als ecologische verbindingen werken voor dieren. Van wijk naar wijk en van Voordorp naar buiten de stad. Daarom sluiten ze zich graag aan als Zusterpark bij het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug.
Ga naar Zusterpark Voordorp Ga naar Zusterpark Voordorp

Zusterparken

De werkgroep "Het Groene Spoor" is opgericht in 2007. Hun doel is om een groene verbinding tot stand te brengen tussen de binnenstad van Amersfoort (vanaf de rivier de Eem) tot aan het bos Birkhoven en verder door naar het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug.
Ga naar Zusterpark Het Groene Spoor Ga naar Zusterpark Het Groene Spoor
Wonderwoods is meer dan enkel een gebouw. Het is een verticaal bos in het Stationsgebied. De vegetatie op het gebouw is geïnspireerd op die van het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Het is straks een stukje Nationaal Park, midden in de stad.
Ga naar Zusterpark Wonderwoods Ga naar Zusterpark Wonderwoods

Zusterparken

Lunetten is het zesde zusterpark van het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Lunetten ligt aan de oostzijde van de stad Utrecht en vormt de verbindingsroute tussen groen in de stad naar de landgoederen Oostbroek, Amelisweerd en Rijnauwen helemaal tot aan het Nationaal Park.
Ga naar Zusterpark Lunetten Ga naar Zusterpark Lunetten
Zusterpark Noordse Park is een actieve beweging van groene vrijwilligers. Zo ruimt een aantal bewoners regelmatig zwerfvuil op, verbeteren ze onveilige plekken en organiseren ze samen met andere partijen allerlei activiteiten waardoor de buurt elkaar kan ontmoeten in het groen.
Ga naar Zusterpark Noordse Park Ga naar Zusterpark Noordse Park

Samen kunnen we één groot park zijn!

Wat als we onze woon en leefomgeving beschouwen als een groot Parklandschap? En dat we dit zien als een Nationaal Park wat we samen koesteren en laten groeien. Dit is geen luchtfietserij. Er bestaan al hele inspirerende voorbeelden zoals ‘London National Park City’.

Zusterparken aan het woord

Het Hof van Cartesius

Het Hof van Cartesius is een groene werkplek voor creatieve makers in het Utrechtse Werkspoorkwartier. Het is een proeftuin voor circulair bouwen. Naast circulariteit is klimaat adaptieve gebiedsontwikkeling en het vergroten van biodiversiteit in de stad een belangrijke waarde voor deze ondernemerscoöperatie.

Rotsoord

De community van (buurt)bewoners en ondernemers op Rotsoord maakt zich hard voor vergroening van dit geliefde stukje Utrecht-Zuid. Rotsoord dreigt te verstenen door de druk vanuit de woningmarkt. Daarom werken buurtbewoners aan meer groen en zeggenschap over hun eigen leefomgeving.

Het Groene Spoor

De werkgroep “Het Groene Spoor” is opgericht in 2007. Hun doel is om een groene verbinding tot stand te brengen tussen de binnenstad van Amersfoort (vanaf de rivier de Eem) tot aan het bos Birkhoven en verder door naar het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug.